Községünk története

Dáka


Dáka község Pápától 7 km-re délnyugatra a Pápa-Devecseri sík kistájban helyezkedik el. Nevének eredetéről 2 változatot is említenek. Egyik szerint a honfoglalás előtt szláv település volt Daleko néven, másik szerint egykori birtokosáról a Dálka családról kapta nevét.
Már a bronzkorban is lakott hely volt. Ezt bizonyítják az előkerült régészeti leletek, amelyek jelenleg a pápai Esterházy múzeumban láthatók. Az első írásos források 1320-ban Dalka néven említik, 1626-ban pedig már Dákának hívják. A XIV. században a Hathalmy család volt a birtokosa, majd a XVII. században a Bottka családé lett. A török időkben elpusztult, az 1700-as évektől a Nádasdyak, Festeticsek birtokolják, 1858-ban pedig gróf Batthyány Lajos özvegye vette meg. A település évszázadok óta mezőgazdasági jellegű, ennek hagyományát ma is őrzik. A sokáig egyutcás településen a XX. század elején csaknem 1000 volt a lakosság száma.


 


Nevezetességek:


-  Nádasdy kastély, mely országos műemléki védelem alatt áll. Az épületről az első írásos emlékek 1800-ból valók, később ezt az épületrészt bővíttette, korszerűsíttette ifjú Nádasdy Tamás s a kastély 1820-ban nyerte el ma is látható formáját. A Nádasdyak után a Festeticsek birtokához tartozott, majd 1858-ban vásárolta meg a svájci emigrációból hazatért özv. Batthyány Lajosné. A grófné emlékszobát alakíttatott ki a mártírhalált halt miniszterelnök emlékére. A kastélyt 1942-ben Veszprém Vármegye vette meg és az épületben 1949-ben nyílt meg a szociális otthon. A községben létrejött Szülőföld Baráti Kör kezdeményezésére     1989-ben helyeztek el emléktáblát a Batthyány grófi család tiszteletére.


- Batthyány emlékszoba a kastély épületében található.


  Dokumentumok, képek őrzik az egykori miniszterelnök özvegyének és gyermekeinek    


   Dákához kapcsoló emlékeit.


- Római katolikus templom. A Batthyányiak építtették a XIX. század második felében a klasszicista és romantikus stílusú kápolna méretű templomot. Főoltára  XVIII. századból való, szépen kidolgozott, dúsan faragott, aranyozott famunka, oltárlépe a Szent Kereszt felmagasztalását ábrázolja. A szentély falán özvegy gróf Batthyány Lajosné és gr. Zichy Károly címerképei láthatók.


- Református templom. 1798-ban épült. Az ekkor még torony nélküli épülethez 1838-ban építették a tornyot a hosszoldal elé. A vaskos építmény legfelső szintjén XIX. századi ingás órák találhatók.


- Millenniumi emlékpark. Itt található az I. és II. világháborús emlékmű, a Batthyány emlékmű, a tanítók emlékfája és a millennium tiszteletére 2000-ben felavatott emlékoszlop pár.